Afrikaans Bible

ESEGIËL 11

ESEGIËL

Return to Index

Chapter 12

1

 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesĂȘ:

2

 Mensekind, jy woon onder mense van die wederstrewige huis, wat oĂ« het om te sien, maar nie sien nie; ore het om te hoor, maar nie hoor nie, want hulle is 'n wederstrewige huis.

3

 Maar jy, mensekind, maak vir jou toebereidsels om in ballingskap te gaan, en gaan oordag in ballingskap voor hulle oĂ«; vertrek soos 'n balling voor hulle oĂ«, van jou woonplek af na 'n ander plek toe -- miskien sal hulle dit sien, want hulle is 'n wederstrewige huis.

4

 En jy moet jou goed oordag uitbring voor hulle oĂ« soos die goed wat vir 'n ballingskap nodig is; maar self moet jy in die aand uitgaan voor hulle oĂ« soos die wat in ballingskap uitgaan.

5

 Breek vir jou 'n gat in die muur voor hulle oĂ«, en bring dit daardeur uit.

6

 Voor hulle oĂ« moet jy dit op die skouer dra, in die pikdonker moet jy dit uitbring; jou aangesig moet jy bedek, sodat jy die land nie sien nie; want Ek maak jou tot 'n sinnebeeld vir die huis van Israel.

7

 Ek het toe gedoen soos my beveel is: ek het my goed oordag uitgebring soos die goed wat vir 'n ballingskap nodig is; en in die aand het ek met my hand vir my 'n gat in die muur gebreek; in die pikdonker het ek dit uitgebring, dit op die skouer voor hulle oĂ« gedra.

8

 Toe kom die woord van die HERE tot my in die mĂŽre en sĂȘ:

9

 Mensekind, het die huis van Israel, die wederstrewige huis, nie vir jou gesĂȘ: Wat maak jy daar nie?

10

 SĂȘ vir hulle: So spreek die Here HERE: Hierdie las sien op die vors in Jerusalem en die hele huis van Israel wat onder hulle woon.

11

 SĂȘ: Ek is julle sinnebeeld; soos ek gedoen het, so sal met hulle gedoen word: in ballingskap, in gevangenskap sal hulle gaan.

12

 En die vors wat onder hulle is, sal die goed op die skouer dra, in die pikdonker, en hy sal uitgaan; hulle sal 'n gat in die muur breek om daardeur uit te bring; hy sal sy aangesig bedek, omdat hy self die land met die oog nie sal sien nie.

13

 En Ek sal my net oor hom uitsprei, en in my strik sal hy gevang word; en Ek sal hom na Babel, na die land van die ChaldeĂ«rs bring; maar hy sal dit nie sien nie, en daar sal hy sterwe.

14

 En almal wat rondom hom is, sy hulp, en al sy leĂ«rs sal Ek na al die windstreke verstrooi en die swaard agter hulle uittrek.

15

 Dan sal hulle weet dat Ek die HERE is, as Ek hulle onder die nasies versprei en hulle in die lande verstrooi;

16

 maar Ek sal van hulle 'n klein klompie laat oorbly van die swaard, die hongersnood en die pes, sodat hulle al hulle gruwels kan vertel onder die nasies waar hulle kom; en die sal weet dat Ek die HERE is.

17

 Daarna het die woord van die HERE tot my gekom en gesĂȘ:

18

 Mensekind, jy moet jou brood met bewing eet en jou water met siddering en kommer drink.

19

 En jy moet aan die mense van die land sĂȘ: So spreek die Here HERE aangaande die inwoners van Jerusalem, in die land Israel: Hulle sal hul brood met kommer eet en hul water in stomme smart drink, sodat hulle land, van sy volheid beroof, woes sal lĂȘ vanweĂ« die geweldpleging van almal wat daarin woon.

20

 En die stede wat bewoon is, sal woes word, en die land sal 'n wildernis wees; en julle sal weet dat Ek die HERE is.

21

 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesĂȘ:

22

 Mensekind, wat is dit vir 'n spreekwoord wat julle het in die land van Israel, naamlik: Die dae gaan voort, en van al die gesigte kom niks nie.

23

 Daarom, sĂȘ vir hulle: So spreek die Here HERE: Ek maak 'n einde aan hierdie spreekwoord, sodat hulle dit nie meer as spreekwoord in Israel sal gebruik nie. Maar sĂȘ vir hulle: Die dae is naby, en die woord van elke gesig.

24

 Want daar sal geen bedrieglike gesig of vleiende waarsĂȘery in die huis van Israel meer wees nie.

25

 Want Ek, die HERE, Ek sal spreek -- wat Ek as woord spreek, dit sal gebeur; dit sal nie meer uitgestel word nie. Want in julle dae, o wederstrewige huis, sal Ek 'n woord spreek en dit uitvoer ook, spreek die Here HERE.

26

 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesĂȘ:

27

 Mensekind, kyk, die huis van Israel sĂȘ: Die gesig wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is.

28

 Daarom, sĂȘ vir hulle: So spreek die Here HERE: Geeneen van my woorde sal meer uitgestel word nie; wat Ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek die Here HERE.

ESEGIËL 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: