Croatian Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

  Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

2

 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.

3

 A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

4

 Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

5

 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

6

 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

7

 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.

8

 Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.

9

 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."

10

 Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.

11

 Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah

12

 i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

13

 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

14

 pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

15

 Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.

16

 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,

17

 Hivijci, Arkijci, Sinijci,

18

 Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,

19

 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.

20

 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21

 A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.

22

 Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

23

 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

24

 Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.

25

 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

26

 Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

27

 Hadoram, Uzal, Dikla,

28

 Obal, Abimael, Šeba,

29

 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

30

 Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

31

 To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

32

 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.

Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: