Croatian Bible

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1

  Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:

2

 Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;

3

 i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.

4

 Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.

5

 A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.

6

 Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.

7

 A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,

8

 u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:

9

 jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;

10

 jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;

11

 jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;

12

 eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;

13

 debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;

14

 hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;

15

 kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;

16

 makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;

17

 kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;

18

 afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;

19

 madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;

20

 šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;

21

 tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;

22

 kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;

23

 dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;

24

 tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.

Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: