Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 146

Psalmen

Index

Hoofdstuk 147

1

 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.

2

 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.

3

 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

4

 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

5

 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

6

 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

7

 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

8

 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

9

 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

10

 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

11

 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

12

 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.

13

 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

14

 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.

15

 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.

16

 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.

17

 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?

18

 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.

19

 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.

20

 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

Psalmen 148

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: