Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 6

Exodus

Return to Index

Chapter 7

1

Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq cq te fac Dumnezeu pentru Faraon; wi fratele tqu Aaron va fi proorocul tqu.

2

Tu vei spune tot ce-yi voi porunci Eu, iar fratele tqu Aaron va vorbi lui Faraon, ca sq lase pe copiii lui Israel sq plece din yara lui.

3

Eu voi kmpietri inima lui Faraon, wi Kmi voi knmulyi semnele wi minunile kn yara Egiptului.

4

Totuw Faraon n`are sq v`asculte. Apoi Kmi voi kntinde mkna asupra Egiptului, wi voi scoate din yara Egiptului owtile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecqyi.

5

Egiptenii vor cunoawte cq Eu sknt Domnul, cknd Kmi voi kntinde mkna asupra Egiptului, wi cknd voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.``

6

Moise wi Aaron au fqcut ce le poruncise Domnul: awa au fqcut.

7

Moise era kn vkrstq de optzeci de ani, iar Aaron de optzeci wi trei de ani, cknd au vorbit lui Faraon.

8

Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron:

9

,,Dacq vq va vorbi Faraon, wi vq va zice: ,Faceyi o minune!` sq zici lui Aaron: ,Ia-yi toiagul, wi aruncq -l knaintea lui Faraon. Wi toiagul se va preface kntr`un warpe.``

10

Moise wi Aaron s`au dus la Faraon, wi au fqcut cum poruncise Domnul. Aaron wi -a aruncat toiagul knaintea lui Faraon wi knaintea slujitorilor lui; wi toiagul s`a prefqcut kntr-un warpe.

11

Dar Faraon a chemat pe niwte knyelepyi wi pe niwte vrqjitori, wi vrqjitorii Egiptului au fqcut wi ei la fel prin vrqjitoriile lor.

12

Toyi wi-au aruncat toiegele, wi s`au prefqcut kn werpi. Dar toiagul lui Aaron a knghiyit toiegele lor.

13

Inima lui Faraon s`a kmpietrit, wi n`a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese Domnul.

14

Domnul a zis lui Moise: ,,Faraon are inima kmpietritq: nu vrea sq lase poporul sq plece.

15

Du-te la Faraon dis de dimineayq, cknd are sq iasq sq se ducq la apq, wi sq te knfqyiwezi knaintea lui pe malul rkului. Sq-yi iei kn mknq toiagul, care a fost prefqcut kn warpe,

16

wi sq zici lui Faraon: ,Domnul, Dumnezeul Evreilor, m`a trimes la tine, sq-yi spun: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq kn pustie. Dar iatq cq pknq acum n`ai ascultat.`

17

Acum, awa vorbewte Domnul: ,Iatq cum vei cunoawte cq Eu sknt Domnul. Am sq lovesc apele rkului cu toiagul din mkna mea; wi ele se vor preface kn sknge.

18

Pewtii din rku vor pieri, rkul se va kmpuyi, awa cq le va fi greayq Egiptenilor sq bea din apa rkului.``

19

Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: ,Ia-yi toiagul, wi kntinde-yi mkna peste apele Egiptenilor, peste rkurile lor, peste pkraiele lor, peste iazurile lor, wi peste toate bqlyile lor. Ele se vor preface kn sknge; wi va fi sknge kn toatq yara Egiptului, atkt kn vasele de lemn ckt wi kn vasele de piatrq.``

20

Moise wi Aaron au fqcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul, wi a lovit apele rkului, subt ochii lui Faraon wi subt ochii slujitorilor lui; wi toate apele rkului s`au prefqcut kn sknge.

21

Pewtii din rku au pierit, rkul s`a kmpuyit, awa cq Egiptenii nu mai puteau sq bea apa rkului, wi a fost sknge kn toatq yara Egiptului.

22

Dar vrqjitorii Egiptului au fqcut wi ei la fel prin vrqjitoriile lor. Inima lui Faraon s`a kmpietrit, wi n`a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese Domnul.

23

Faraon s`a kntors dela rku, wi s`a dus acasq; dar nu wi -a pus la inimq aceste lucruri.

24

Toyi Egiptenii au sqpat kn kmprejurimile rkului, ca sq gqseascq apq de bqut; cqci nu puteau sq bea din apa rkului.

25

Au trecut wapte zile, dupq ce a lovit Domnul rkul.

Exodus 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: