Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 15

Judges

Return to Index

Chapter 16

1

Samson a plecat la Gaza; acolo a vqzut o curvq, wi a intrat la ea.

2

S`a spus oamenilor din Gaza: ,,Samson a venit aici``. Wi l-au knconjurat, wi au pkndit toatq noaptea la poarta cetqyii. Au stat liniwtiyi toatq noaptea, wi au zis: ,,Cknd se va lumina de ziuq, kl vom omork``.

3

Samson a rqmas culcat pknq la miezul nopyii. Pela miezul nopyii, s`a sculat, wi a apucat poryile cetqyii cu amkndoi stklpii, le -a scos kmpreunq cu zqvorul, le -a pus pe umeri, wi le -a dus pe vkrful muntelui din faya Hebronului.

4

Dupq aceea, a iubit pe o femeie kn valea Sorec. Ea se numea Dalila.

5

Domnitorii Filistenilor s`au suit la ea, wi i-au zis: ,,Knduplecq -l, wi aflq de unde -i vine puterea lui cea mare wi cum am putea sq -l biruim, ca sq -l legqm wi sq -l slqbim, wi-yi vom da fiecare ckte o mie o sutq de sicli de argint.

6

Dalila a zis lui Samson: ,,Spune-mi, te rog, de unde-yi vine puterea ta cea mare, wi cu ce ar trebui sq fii legat ca sq fii biruit``.

7

Samson i -a zis: ,,Dacq aw fi legat cu wapte funii noi, cari sq nu fie uscate kncq, aw slqbi wi aw fi ca orice alt om``.

8

Domnitorii Filistenilor au adus Dalilei wapte funii noi, neuscate kncq``. Wi ea l -a legat cu funiile acestea.

9

Iar niwte oameni stqteau la pkndq la ea, kntr`o odaie. Ea i -a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta Samson``! Wi el a rupt funiile, cum se rupe o ayq de cklyi cknd se atinge de foc. Wi astfel n`au wtiut de unde -i venea puterea.

10

Dalila a zis lui Samson: ,,Vezi, yi-ai bqtut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum, te rog, aratq-mi cu ce trebuie sq fii legat``.

11

El i -a zis: ,,Dacq aw fi legat cu funii noi, cari sq nu fi fost kntrebuinyate niciodatq, aw slqbi wi aw fi ca orice alt om``.

12

Dalila a luat niwte funii noi, wi l -a legat cu ele. Apoi i -a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta, Samson!`` Iar niwte oameni stqteau la pkndq kntr`o odaie. Wi el a rupt funiile de la braye ca pe o ayq.

13

Dalila a zis lui Samson: ,,Pknq acum yi-ai bqtut joc de mine, wi mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie sq fii legat``. El i -a zis: ,,N`ai deckt sq kmpletewti cele wapte wuviye de pqr din capul meu kn urzeala yqsqturii``.

14

Wi ea le -a pironit cu un cui de lemn kn pqmknt. Apoi i -a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta, Samson!`` Wi el s`a trezit din somn, wi a smuls cuiul de lemn din pqmknt cu urzealq cu tot.

15

Ea i -a zis: ,,Cum poyi spune: ,Te iubesc!` cknd inima ta nu este cu mine? Iatq cq de trei ori yi-ai bqtut joc de mine, wi nu mi-ai spus de unde-yi vine puterea ta cea mare.``

16

Fiindcq ea kl necqjea wi -l chinuia kn fiecare zi cu stqruinyele ei, sufletul i s`a umplut de o neliniwte de moarte,

17

wi -a deschis toatq inima fayq de ea, wi i -a zis: ,,Briciul n`a trecut peste capul meu, pentrucq sknt knchinat Domnului din pkntecele maicii mele. Dacq aw fi ras, puterea m`ar pqrqsi, aw slqbi, wi aw fi ca orice alt om``.

18

Dalila, vqzknd cq kwi deschisese toatq inima fayq de ea, a trimes sq cheme pe domnitorii Filistenilor, wi a pus sq le spunq: ,,Suiyi-vq de data aceasta, cqci mi -a deschis toatq inima lui``. Wi domnitorii Filistenilor s`au suit la ea, wi au adus argintul kn mkni.

19

Ea l -a adormit pe genunchii ei. Wi chemknd un om, a ras cele wapte suviye de pe capul lui Samson, wi a knceput astfel sq -l slqbeascq. El wi -a pierdut puterea.

20

Atunci ea a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta, Samson!`` Wi el s`a trezit din somn, wi a zis: ,,Voi face ca wi mai knainte, wi mq voi scutura``. Nu wtia cq Domnul Se depqrtase de el.

21

Filistenii l-au apucat, wi i-au scos ochii; l-au pogorkt la Gaza, wi l-au legat cu niwte lanyuri de aramq. El knvkrtea la rkwniyq kn temniyq.

22

Dar pqrul capului lui a knceput iarqw sq creascq, dupqce fusese ras.

23

Wi domnitorii Filistenilor s`au strkns ca sq aducq o mare jertfq dumnezeului lor Dagon, wi ca sq se veseleascq. Ei ziceau: ,,Dumnezeul nostru a dat kn mknile noastre pe Samson, vrqjmawul nostru.``

24

Wi cknd l -a vqzut poporul, au lqudat pe dumnezeul lor, zicknd: ,,Dumnezeul nostru a dat kn mknile noastre pe vrqjmawul nostru, pe acela care ne pustiia yara, wi ne knmulyea moryii.``

25

Kn bucuria inimii lor, au zis: ,,Chemayi pe Samson, ca sq ne desfqteze!`` Au scos pe Samson din temniyq, wi el a jucat knaintea lor. L-au awezat kntre stklpi.

26

Wi Samson a zis tknqrului care -l yinea de mknq: ,,Lasq-mq, ca sq mq pot atinge de stklpii pe cari se reazimq casa, wi sq mq razim de ei.``

27

Casa era plinq de bqrbayi wi de femei; toyi domnitorii Filistenilor erau acolo, wi pe acoperiw erau aproape trei mii de inwi, bqrbayi wi femei, cari priveau la Samson, cum juca.

28

Atunci Samson a strigat cqtre Domnul, wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule! Adu-yi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dq-mi putere numai de data aceasta, wi cu o singurq loviturq sq-mi rqzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei!``

29

Wi Samson a kmbrqyiwat amkndoi stklpii dela mijloc pe cari se sprijinea casa, wi s`a rezemat de ei; unul era la dreapta lui, wi altul la stknga.

30

Samson a zis: ,,Sq mor kmpreunq cu Filistenii!`` S`a plecat cu toatq puterea, wi casa a cqzut peste domnitori wi peste tot poporul care era acolo. Cei pe cari i -a prqpqdit la moartea lui au fost mai mulyi deckt cei pe cari -i omorkse kn timpul vieyii.

31

Frayii lui wi toatq casa tatqlui squ s`au pogorkt, wi l-au luat. Cknd s`au suit knapoi, l-au kngropat kntre Yorea wi Ewtaol, kn mormkntul tatqlui squ Manoah. El fusese judecqtor kn Israel douqzeci de ani.

Judges 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: