Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 16

1 Kings

Return to Index

Chapter 17

1

Ilie, Tiwbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: ,,Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cqrui slujitor sknt, cq kn anii acewtia nu va fi nici rouq, nici ploaie, deckt dupq cuvkntul meu.``

2

Wi cuvkntul Domnului a vorbit lui Ilie, cu aceste vorbe:

3

,,Pleacq de aici, kndreaptq-te spre rqsqrit, wi ascunde-te lkngq pkrkul Cherit, care este kn faya Iordanului.

4

Vei bea apq din pkrku, wi am poruncit corbilor sq te hrqneascq acolo.``

5

El a plecat wi a fqcut dupq cuvkntul Domnului. S`a dus wi s`a awezat lkngq pkrkul Cherit, care este kn faya Iordanului.

6

Corbii ki aduceau pkne wi carne dimineaya, wi pkne wi carne seara, wi bea apq din pkrku.

7

Dar dupq cktqva vreme pkrktul a secat, cqci nu cqzuse ploaie kn yarq.

8

Atunci cuvkntul Domnului i -a vorbit astfel:

9

,,Scoalq-te, du-te la Sarepta care yine de Sidon, wi rqmki acolo. Iatq cq am poruncit acolo unei femei vqduve sq te hrqneascq.``

10

Ilie s`a sculat, wi s`a dus la Sarepta. Cknd a ajuns la poarta cetqyii, acolo era o femeie vqduvq care strkngea lemne. El a chemat -o, wi a zis: ,,Du-te wi adu-mi, te rog, puyinq apq kntr`un vas, ca sq beau.``

11

Pe cknd se ducea ea sq -i aducq, a chemat -o din nou, wi a zis: ,,Adu-mi, te rog, wi o bucatq de pkne kn mkna ta.``

12

Wi ea a rqspuns: ,,Viu este Domnul, Dumnezeul tqu, cq n`am nimic copt, n`am deckt un pumn de fqinq kntr`o oalq wi puyin untdelemn kntr-un ulcior. Wi iatq, strkng douq bucqyi de lemne, apoi mq voi kntoarce wi voi pregqti ce am pentru mine wi pentru fiul meu: vom mknca wi apoi vom muri.``

13

Ilie i -a zis: ,,Nu te teme, kntoarce-te wi fq cum ai zis. Numai, pregqtewte-mi kntki mie cu untdelemnul wi fqina aceea o micq turtq, wi adu-mi -o; pe urmq sq faci wi pentru tine wi pentru fiul tqu.

14

Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Fqina din oalq nu va scqdea wi untdelemnul din ulcior nu se va kmpuyina, pknq kn ziua cknd va da Domnul ploaie pe faya pqmkntului.``

15

Ea s`a dus, wi a fqcut dupq cuvkntul lui Ilie. Wi multq veme a avut ce sq mqnknce, ea wi familia ei, wi Ilie.

16

Fqina din oalq n`a scqzut, wi untdelemnul din ulcior nu s`a kmpuyinat, dupq cuvkntul pe care -l rostise Domnul prin Ilie.

17

Dupq aceea, fiul femeii, stqpkna casei, s`a kmbolnqvit. Wi boala lui a fost atkt de cumplitq knckt n`a mai rqmas suflare kn el.

18

Femeia a zis atunci lui Ilie: ,,Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca sq aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea, wi sq-mi omori astfel fiul?``

19

El i -a rqspuns: ,,Dq-mi kncoace pe fiul tqu.`` Wi l -a luat dela sknul femeii, l -a suit kn odaia de sus unde locuia el, wi l -a culcat pe patul lui.

20

Apoi a chemat pe Domnul, wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule, oare atkt de mult sq mkhnewti Tu chiar pe vqduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, knckt sq -i omori fiul?``

21

Wi s`a kntins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul, wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule, Te rog, fq sq se kntoarcq sufletul copilului kn el!``

22

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, wi sufletul copilului s`a kntors kn el, wi a knviat.

23

Ilie a luat copilul, l -a pogorkt jos kn casq din odaia de sus, wi l -a dat mamei sale. Wi Ilie a zis: ,,Iatq, fiul tqu este viu.``

24

Wi femeia a zis lui Ilie: ,,Cunosc acum cq ewti un om al lui Dumnezeu, wi cuvkntul Domnului kn gura ta este adevqr!``

1 Kings 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: