Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 28

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 29

1

Ezechia a ajuns kmpqrat la vkrsta de douqzeci wi cinci de ani, wi a domnit douqzeci wi nouq de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Abia, fata lui Zaharia.

2

El a fqcut ce este bine knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ David.

3

Kn anul kntki al domniei lui, kn luna kntki, a deschis uwile Casei Domnului, wi le -a dres.

4

A adus pe preoyi wi pe Leviyi, pe cari i -a strkns kn locul deschis dinspre rqsqrit,

5

wi le -a zis: ,,Ascultayi-mq, Leviyilor! Acum sfinyiyi-vq, sfinyiyi Casa Domnului, Dumnezeului pqrinyilor vowtri, wi scoateyi afarq din sfkntul locaw ce este necurat.

6

Cqci pqrinyii nowtri au pqcqtuit, au fqcut ce este rqu knaintea Domnului, Dumnezeului nostru. L-au pqrqsit, wi-au abqtut privirile dela cortul Domnului, wi i-au kntors spatele.

7

Au knchis chiar uwile pridvorului wi au strkns candelele, wi n`au adus Dumnezeului lui Israel nici tqmkie, nici arderi de tot kn sfkntul locaw.

8

De aceea mknia Domnului a fost peste Iuda wi peste Ierusalim, wi i -a fqcut de groazq, de spaimq wi de bqtaie de joc, cum vedeyi cu ochii vowtri.

9

Wi din pricina aceasta au cqzut pqrinyii nowtri uciwi de sabie, wi fiii nowtri, fiicele noastre wi nevestele noastre sknt kn robie.

10

Am de gknd dar sq fac legqmknt cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentruca mknia Lui aprinsq sq se abatq de la noi.

11

Acum, fiilor, nu mai stayi nepqsqtori; cqci voi ayi fost alewi de Domnul ca sq stayi kn slujbq knaintea Lui, sq fiyi slujitorii Lui, wi sq -I aduceyi tqmkie.

12

Wi Leviyii s`au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii Chehatiyilor; wi din fiii Merariyilor: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; wi din Gherwoniyi: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah;

13

wi din fiii lui Eliyafan: Wimri wi Ieiel; wi din fiii lui Asaf: Zaharia wi Matania;

14

wi din fiii lui Heman: Iehiel wi Wimei, wi din fiii lui Iedutun: Wemaia wi Uziel.

15

Au adunat pe frayii lor, wi, dupq ce s`au sfinyit, au venit sq curqyeascq wi Casa Domnului, dupq porunca kmpqratului, wi dupq cuvintele Domnului.

16

Preoyii au intrat knlquntrul Casei Domnului ca s`o curqyeascq; au scos toate necurqyiile pe cari le-au gqsit kn Templul Domnului, wi le-au pus kn curtea Casei Domnului, unde le-au adunat Leviyii ca sq le ducq afarq kn pkrkul Chedron.

17

Au knceput aceste curqyiri kn ziua kntki a lunii kntki; kn a opta zi a lunii, au intrat kn pridvorul Domnului, wi opt zile au curqyit Casa Domnului; kn a wasesprezecea zi a lunii kntki, isprqviserq.

18

S`au dus apoi la kmpqratul Ezechia, wi au zis: ,,Am curqyit toatq Casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, wi masa pknilor pentru punerea knainte cu toate uneltele ei.

19

Am adus iarqw kn bunq stare wi am curqyit toate uneltele, pe cari le pkngqrise kmpqratul Ahaz kn timpul domniei lui, cknd cu fqrqdelegile lui: sknt knaintea altarului Domnului.``

20

Kmpqratul Ezechia s`a sculat disdedimineayq, a strkns pe mai marii cetqyii wi s`a suit la Casa Domnului.

21

Au adus wapte viyei, wapte berbeci, wapte miei, wi wapte yapi, ca jertfq de ispqwire pentru kmpqrqyie, pentru sfkntul locaw, wi pentru Iuda. Kmpqratul a poruncit preoyilor, fiii lui Aaron, sq le aducq pe altarul Domnului.

22

Preoyii au junghiat boii, wi au strkns skngele, pe care l-au stropit pe altar; au junghiat berbecii, wi au stropit skngele pe altar; au junghiat mieii, wi au stropit skngele pe altar.

23

Au adus apoi yapii ispqwitori knaintea kmpqratului wi knaintea adunqrii, cari wi-au pus mknile peste ei.

24

Preoyii i-au junghiat, wi au turnat skngele la piciorul altarului, ca ispqwire pentru pqcatele kntregului Israel; cqci pentru tot Israelul poruncise kmpqratul sq se aducq arderea de tot wi jertfa de ispqwire.

25

A pus pe Leviyi kn Casa Domnului cu chimvale, alqute wi arfe, dupq rknduiala lui David, lui Gad, vqzqtorul kmpqratului, wi proorocului Natan; cqci astfel era porunca Domnului, datq prin proorocii Sqi.

26

Leviyii au luat loc cu instrumentele lui David, wi preoyii cu

27

Ezechia a poruncit sq aducq arderea de tot pe altar; wi, kn clipa cknd a knceput arderea de tot, a knceput wi ckntarea Domnului, kn sunetul trkmbiyelor wi instrumentelor lui David, kmpqratul lui Israel.

28

Toatq adunarea s`a knchinat, au ckntat ckntarea, wi au sunat din trkmbiye, pknq s`a isprqvit arderea de tot.

29

Wi cknd au isprqvit de adus ardere de tot, kmpqratul wi toyi ceice erau cu el au kngenunchiat wi s`au knchinat.

30

Apoi kmpqratul Ezechia wi cqpeteniile au zis Leviyilor sq laude pe Domnul cu cuvintele lui David wi ale proorocului Asaf. L-au lqudat cu bucurie, wi s`au plecat wi s`au knchinat.

31

Ezechia a luat atunci cuvkntul, wi a zis: ,,Acum, dupqce v`ayi sfinyit kn slujba Domnului, apropiayi-vq, aduceyi dobitoacele pentru jertfq, wi aduceyi jertfe de mulyqmire la Casa Domnului. Wi adunarea a adus dobitoacele pentru jertfq, wi a adus jertfe de mulyqmire; wi toyi cei pe cari -i kndemna inima au adus arderi de tot.

32

Numqrul arderilor de tot aduse de adunare a fost de waptezeci de boi, o sutq de berbeci, wi douq sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere de tot Domnului.

33

Wi au mai knchinat Domnului wase sute de boi wi trei mii de oi.

34

Dar preoyii erau kn numqr mic, wi n`au putut sq despoaie toate arderile de tot; i-au ajutat frayii lor, Leviyii, pknq s`a isprqvit lucrarea, wi pknq s`au sfinyit wi ceilalyi preoyi; cqci Leviyii s`au sfinyit mai de grabq deckt preoyii.

35

De altfel erau foarte multe arderi de tot, cu grqsimile jertfelor de mulyqmire, wi cu jertfele de bquturq ale arderilor de tot. Astfel a fost awezatq din nou slujba Casei Domnului.

36

Ezechia wi tot poporul s`au bucurat cq Dumnezeu fqcuse pe popor cu voie bunq, cqci lucrul s`a fqcut pe neawteptate.

2 Chronicles 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: