Rumanian Bible Cornilescu Version

Esther 5

Esther

Return to Index

Chapter 6

1

Kn noaptea aceea, kmpqratul n`a putut sq doarmq, wi a poruncit sq -i aducq lkngq el cartea aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit knaintea kmpqratului,

2

wi s`a gqsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan wi Terew, cei doi fameni ai kmpqratului, pqzitorii pragului, cari voiserq sq kntindq mkna asupra kmpqratului Ahawverow.

3

Kmpqratul a zis: ,,Ce cinste wi mqrire i s`a fqcut lui Mardoheu pentru aceasta?`` ,,Nu i s`a fqcut nimic,`` au rqspuns cei ce slujeau kmpqratului.

4

Atunci kmpqratul a zis: ,,Cine este kn curte?`` -Haman venise kn curtea de afarq a casei kmpqratului, sq cearq kmpqratului sq spknzure pe Mardoheu pe lemnul pe care -l pregqtise pentru el. -

5

Slujitorii kmpqratului i-au rqspuns: ,,Haman este kn curte.`` Wi kmpqratul a zis: ,,Sq intre.``

6

Haman a intrat, wi kmpqratul i -a zis: ,,Ce trebuie fqcut pentru un om pe care vrea sq -l cinsteascq kmpqratul?`` Haman wi -a zis kn sine: ,,Pe cine altul deckt pe mine ar vrea kmpqratul sq -l cinsteascq?``

7

Wi Haman a rqspuns kmpqratului: ,,Omului pe care vrea kmpqratul sq -l cinsteascq,

8

trebuie sq i se aducq haina kmpqrqteascq, aceea cu care se kmbracq kmpqratul, wi calul pe care cqlqrewte kmpqratul, wi sq i se punq cununa kmpqrqteascq pe cap.

9

Sq se dea haina wi calul uneia din cqpeteniile de seamq ale kmpqratului, apoi sq knbrace cu haina pe omul acela pe care vrea sq -l cinsteascq kmpqratul, sq -l plimbe cqlare pe cal prin locul deschis al cetqyii, wi sq se strige knaintea lui: ,Awa se face omului pe care vrea kmpqratul sq -l cinsteascq!``

10

Kmpqratul i -a zis lui Haman: ,,Ia kndatq haina wi calul, cum ai zis, wi fq awa Iudeului Mardoheu, care wade la poarta kmpqratului. Nu lqsa nefqcut nimic din ce ai spus.``

11

Wi Haman a luat haina wi calul, a kmbrqcat pe Mardoheu, l -a plimbat cqlare pe cal prin locul deschis al cetqyii, wi a strigat knaintea lui: ,,Awa se face omului pe care vrea kmpqratul sq -l cinsteascq!``

12

Mardoheu s`a kntors la poarta kmpqratului, wi Haman s`a dus kn grabq acasq, mkhnit wi cu capul acoperit.

13

Haman a istorisit nevestei sale Zerew wi tuturor prietenilor sqi tot ce i se kntkmplase. Wi knyelepyii lui, wi nevastq-sa Zerew, i-au zis: ,,Dacq Mardoheu, knaintea cqruia ai knceput sq cazi, este din neamul Iudeilor, nu vei putea face nimic kmpotriva lui, ci vei cqdea knaintea lui.``

14

Pe cknd ki vorbeau ei kncq, au venit famenii kmpqratului wi au luat kndatq pe Haman la ospqyul pe care -l pregqtise Estera.

Esther 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: