Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 10

Proverbs

Return to Index

Chapter 11

1

Cumpqna knwelqtoare este urktq Domnului, dar ckntqreala dreaptq Ki este plqcutq.

2

Cknd vine mkndria, vine wi ruwinea; dar knyelepciunea este cu cei smeriyi.

3

Neprihqnirea oamenilor cinstiyi ki ckrmuiewte fqrq teamq, dar vicleniile celor stricayi le aduc pieirea.

4

Kn ziua mkniei, bogqyia nu slujewte la nimic; dar neprihqnirea izbqvewte dela moarte.

5

Nevinovqyia omului fqrq prihanq ki netezewte calea, dar cel rqu cade prin knsqw rqutatea lui.

6

Nevinovqyia oamenilor fqrq prihanq ki scapq, dar cei rqi sknt prinwi de rqutatea lor.

7

La moartea celui rqu, ki piere nqdejdea, wi awteptarea oamenilor nelegiuiyi este nimicitq.

8

Cel neprihqnit este scqpat din strkmtoare, wi cel rqu ki ia locul.

9

Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele squ, dar cei neprihqniyi sknt scqpayi prin wtiinyq.

10

Cknd le merge bine celor neprihqniyi, toatq cetatea se bucurq; wi cknd pier cei rqi, toyi strigq de veselie.

11

Cetatea se knalyq prin binecuvkntarea oamenilor fqrq prihanq, dar este surpatq prin gura celor rqi. -

12

Cine defaimq pe aproapele squ este fqrq minte, dar omul cu pricepere primewte wi tace. -

13

Cine umblq cu bkrfeli dq pe fayq lucruri ascunse, dar sufletul credincios yine ce i s`a kncredinyat. -

14

Cknd nu este chibzuinyq, poporul cade; dar biruinya vine prin marele numqr de sfetnici. -

15

Cui se pune chezaw pentru altul, ki merge rqu, dar cine se teme sq se punq chezaw este liniwtit. -

16

O femeie plqcutq capqtq cinste, wi cei asupritori capqtq bogqyie. -

17

Omul milostiv kwi face bine sufletului squ, dar omul fqrq milq kwi turburq knsqw carnea lui. -

18

Cel rqu dobkndewte un ckwtig knwelqtor, dar cel ce samqnq neprihqnirea are o adevqratq platq. -

19

Adevqrata neprihqnire duce la viayq, dar cel ce urmqrewte rqul gqsewte moartea. -

20

Cei cu inima stricatq sknt o sckrbq knaintea Domnului, dar cei ce umblq fqrq prihanq Ki sknt plqcuyi.

21

Hotqrkt: cel rqu nu va rqmknea nepedepsit, dar sqmknya celor neprihqniyi va fi scqpatq. -

22

Femeia frumoasq wi fqrq minte este ca un inel de aur pus kn rktul unui porc. -

23

Dorinya celor neprihqniyi este numai bine; dar awteptarea celor rqi este numai mknie-.

24

Unul, care dq cu mkna largq, ajunge mai bogat; wi altul, care economisewte prea mult, nu face deckt sq sqrqceascq. -

25

Sufletul binefqcqtor va fi sqturat, wi cel ce udq pe alyii va fi udat wi el. -

26

Cine oprewte grkul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce -l vinde vine binecuvkntarea. -

27

Cine urmqrewte binele, kwi ckwtigq bunqvoinyq, dar cine urmqrewte rqul este atins de el. -

28

Cine se kncrede kn bogqyii va cqdea, dar cei neprihqniyi vor knverzi ca frunziwul. -

29

Cine kwi turburq casa va mowteni vknt, wi nebunul va fi robul omului knyelept! -

30

Rodul celui neprihqnit este un pom de viayq, wi cel knyelept ckwtigq suflete. -

31

Iatq, cel neprihqnit este rqsplqtit pe pqmknt; cu ckt mai mult cel rqu wi pqcqtos!

Proverbs 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: